Header illustration

PSZ Prinses Amalia

De Stichting Peuterspeelzaal Amalia heeft als grondslag het eeuwig onveranderlijk Woord van God. In hun handelen willen bestuur en leiding zich laten leiden door deze beginselen.

Onze peuterspeelzaal heeft een pedagogische doelstelling. Kinderen krijgen de kans om met leeftijdgenootjes om te gaan. De peuterspeelzaal biedt een veilige speelplek in een vertrouwde sfeer om met andere kinderen en materialen te spelen en zich daardoor te ontwikkelen. De peuterspeelzaal betekent ook een verrijking van de belevingswereld van het jonge kind, Op deze manier vormt de peuterspeelzaal een op zichzelf staand pedagogisch milieu, aanvullend op de thuissituatie. De  peuterspeelzaal heeft dus een opvoedingsondersteunende taak.

Wij willen voor alle kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar optimale ontwikkelingskansen creëren door het aanbieden van veelzijdige en passende speelmogelijkheden.