Header illustration

Informatieboekje
Hier kunt u het informatieboekje lezen van het schooljaar 2022-2023
Bekijk bestand


Pedagogisch beleidsplan

Bekijk bestand


Inspectierapport

Bekijk bestand


Folder ouderinformatie VVE

Bekijk bestand


VVE Werkplan

Bekijk bestand


Protocol ouderinspraak

Bekijk bestand


Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid

Bekijk bestand


Gedragscode

Bekijk bestand


Klachtenregeling

Bekijk bestand


Klachten jaarverslag 2021

Bekijk bestand


Klachtenvrijbrief 2021

Bekijk bestand


Meldcode Kinderopvang

Bekijk bestand


Verwijsindex (VIR)
Wat is VIR eigenlijk en wat houdt het voor u als ouder in? De VIR is een landelijk registratiesysteem. VIR staat voor (Verwijs Index Registratie). Het betreft hier een landelijk initiatief om diƩ kinderen/jongeren te registreren over wie professionals zich zorgen maken (dit zijn mensen die werkzaam zijn in het onderwijs en hulpverleners). Een registratie houdt in dat de degene die zich zorgen maakt op de site voor VIR aangeeft, dat hij/zij betrokken is bij de zorg/onderwijs van een kind. Door een registratie kan er een match ontstaan met andere professionals die betrokken zijn bij dit kind. Door samen te werken kunnen alle betrokkenen betere zorg geven aan dit kind. Ook onze peuterspeelzaal ondersteunt de uitgangspunten van de VIR en heeft samen met alle organisaties en scholen op Goeree-Overflakkee de afspraken hieromtrent vastgelegd en ondertekend. In de bijlage vindt u een folder met meer informatie over de Verwijsindex.
Bekijk bestand


Zorgplan

Bekijk bestand


Stagebeleid
We bieden stagiaires de kans om bij ons stage te lopen. We hebben elk jaar een stageplaats voor leerlingen van het Hoornbeeck College. We hebben erkenning gekregen van SBB (Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) en werken met een BPV (beroepspraktijk vormingsplan). Dit gaat om een stageperiode van 10 of 20 weken. Ook bieden we leerlingen van de Prins Maurits een stageplaats voor hun maatschappelijke stage.
Bekijk bestand


Vrijwilligersbeleid

Bekijk bestand


Pricacy statement

Bekijk bestand