Header illustration

Informatieboekje
Hier kunt u het informatieboekje lezen van het schooljaar 2019-2020
Bekijk bestand


Pedagogisch beleidsplan

Bekijk bestand


Inspectierapport

Bekijk bestand


Folder ouderinformatie VVE

Bekijk bestand


VVE Werkplan

Bekijk bestand


Protocol ouderinspraak

Bekijk bestand


Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid

Bekijk bestand


Gedragscode

Bekijk bestand


Klachtenregeling

Bekijk bestand


Klachten jaarverslag 2018

Bekijk bestand


Klachtenvrijbrief 2018

Bekijk bestand


Meldcode Kinderopvang

Bekijk bestand


Zorgplan

Bekijk bestand


Stagebeleid
We bieden stagiaires de kans om bij ons stage te lopen. We hebben elk jaar een stageplaats voor leerlingen van het Hoornbeeck College. We hebben erkenning gekregen van SBB (Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) en werken met een BPV (beroepspraktijk vormingsplan). Dit gaat om een stageperiode van 10 of 20 weken. Ook bieden we leerlingen van de Prins Maurits een stageplaats voor hun maatschappelijke stage.
Bekijk bestand


Vrijwilligersbeleid

Bekijk bestand


Pricacy statement

Bekijk bestand