Header illustration

De Peuterspeelzaal ‘Prinses Amalia’ is gevestigd in de School met de Bijbel ‘Koningin Beatrix’ en bereikbaar via de ingang aan de Wilhelminaweg.

Het bestuur van de Stichting Christelijke Peuterspeelzaal bestaat uit de volgende leden:

Dhr. N.E. van der BokVoorzitter
Dhr. A. KasteleijnSecretaris/Penningmeester
Dhr. A. GrootenboerAlgemeen Adjunct
Mevr. J. Grinwis- GrinwisLid
Dhr. E. KlepperLid + activiteitencommissie


Gegevens pedagogisch medewerkers:

Mevr. N.M. Flikweert-Akershoek (VVE-coördinator)e.flikweert@smdbkonbeatrix.nl
Mevr. C. Braber- Blokc.braber@smdbkonbeatrix.nl
Mevr. M.P. Klepper- van Huizen (locatiemanager)m.klepper@smdbkonbeatrix.nl
Mevr. A.M. Tanis- de Jongam.tanis@smdbkonbeatrix.nl

 

Groepsindeling vanaf 30 augustus 2021:
We werken met groepen van maximaal 16 kinderen.

De Bengels:

Maandagmorgen: juf Margreet Klepper en juf Carla Braber

Donderdagmorgen: juf Margreet Klepper en juf Anita Tanis

De Boefjes (maximaal 8 kinderen):

Woensdagmorgen: juf Elma Flikweert

De Rakkers:

Dinsdagmorgen: juf Elma Flikweert en juf Margreet Klepper (even weken)/ juf Corine Grinwis (oneven weken)

Vrijdagmorgen: juf Elma Flikweert en juf Margreet Klepper