Header illustration

Een goede en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens binnen de school is een randvoorwaarde voor een veilige leeromgeving en een veilige werkplek. De AVG stelt verdergaande eisen aan de omgang met persoonsgegevens. School met de Bijbel ‘Koningin Beatrix’ heeft in verband hiermee een privacyreglement en een privacybeleid opgesteld. Hiermee wil School met de Bijbel ‘Koningin Beatrix’ er voor zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt conform sectorgedragscodes, sectorbeveiligingscodes en organisatie-specifieke (interne) regelingen.