Header illustration

Ziekmelden
Wanneer uw kind ziek is, kunt u dit (voor 8.30 uur) aan ons doorgeven via onze schoolapp Parro.

Kort verzuim
Wij verzoeken u bezoeken aan de dokter, tandarts of specialist zoveel mogelijk buiten de schooluren te plannen. Mocht dit niet lukken geeft u dan van te voren aan bij de leerkracht wanneer het verzuim plaatsvindt.

Vakantieverlof
Vakantieverlof wordt alleen verleend wanneer:

 • Wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties in het gehele schooljaar met het gezin op vakantie te gaan;
 • bij de aanvraag een (werkgevers) verklaring wordt overgelegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen één van de schoolvakanties in het betreffende schooljaar mogelijk is en  wordt verklaard dat het de enige gezinsvakantie in dit schooljaar is.

Vakantieverlof mag alleen:

 • Hooguit éénmaal per schooljaar worden verleend;
 • tot ten hoogste tien schooldagen en
 • niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Om vakantieverlof aan te vragen, kunt u gebruik maken van het formulier: Aanvraagformulier vakantie buiten de schoolvakanties, onder aan deze pagina.

Verlof gewichtige omstandigheden
In de voorkomende gevallen kan extra verlof worden gegeven voor de hierna genoemde periode:

 • Voor verhuizing : maximaal 1 schooldag
 • Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden : geen maximale termijn
 • Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de 3egraad
  – in Nederland : maximaal 1-2 schooldagen
  – buitenland : maximaal 5 schooldagen
  Soort bewijs: trouwkaart (indien twijfelachtig kopie trouwakte)
 • Bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad : geen maximale termijn
  Soort bewijs: doktersverklaring waar ernstige ziekte uit blijkt
 • Bij overlijden van bloed- of aanverwant
  – in de 1e graad : maximaal 5 schooldagen
  – in de 2e graad : maximaal 2 schooldagen
  – in de 3e en de 4e graad : maximaal 1 schooldag
  – in het buitenland: 1e t/m 4e graad : maximaal 5 schooldagen
  Soort bewijs: rouwkaart (indien twijfelachtig akte van overlijden)
 • Bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12½, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders : maximaal 1 schooldag
 • Voor andere naar het oordeel van de hoofden gewichtige omstandigheden.

In de volgende gevallen wordt zeker geen extra verlof gegeven:

 • Familiebezoek in het buitenland
 • Goedkope tickets in het laagseizoen
 • Tickets zijn al gekocht of er zijn geen tickets meer in de vakantieperiode
 • Vakantiespreiding in den lande
 • Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn
 • Eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte
 • Samen reizen/in konvooi rijden door bijvoorbeeld de Balkan
 • Kroonjaren.

Om verlof aan te vragen voor gewichtige omstandigheden, kunt u gebruik maken van het formulier: Aanvraagformulier gewichtige omstandigheden, onder aan deze pagina.

Ongeoorloofd verzuim
Verzuim dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.