Header illustration

Voor alle leerlingen gelden de volgende schooltijden:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van 8.30 – 11.45 uur en van 13.00 – 15.20 uur
Woensdag: van 8.30 – 12.00 uur

Daar de kinderen van groep 1 t/m 4 minder schooluren hoeven te maken, hebben zij op de vrijdagmiddag + een aantal vrijdagmorgens geen school.

Regels voor aanvang en einde schooltijd:
Wij verzoeken u dringend uw kind(eren) niet te vroeg naar school te laten gaan. Een kwartier voor de aanvang van de lessen is er toezicht.
Voor de groepen 1 en 2 geldt dat de kinderen tien minuten voor aanvangstijd naar binnen mogen.