Header illustration

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Graag willen wij u informeren over het gebruik van de app ‘Parro’. Parro is een app die ouders en leerkrachten kunnen downloaden op hun telefoon of tablet. Parro is ook beschikbaar op computer of laptop via talk.parro.com. We gaan Parro officieel gebruiken als communicatiemiddel binnen het onderwijs op onze school, per 1 januari 2021.

Waarom een app?
Korte lijntjes tussen ouders en leerkrachten zijn voor beide partijen prettig. Het uitwisselen van privé-telefoonnummers en het vormen van WhatsAppgroepen vinden sommige ouders en leerkrachten niet wenselijk. Parro is een prettig en AVG-proof alternatief. Parro gebruiken we voor korte mededelingen of vragen. Bijvoorbeeld een vraag om ouderhulp, of wat praktische informatie over groepsactiviteiten. Er staat ook een kalender op, waar bijzondere activiteiten in vermeld staan. De leerkracht kan foto’s delen van een groepsactiviteit, of een mededeling doen over een bepaald thema waar de groep aan werkt. U kunt als ouder de leerkracht een mededeling of vraag sturen, of uw kind ziek melden. Doe dit op schooldagen vóór 08.00 uur. Wanneer leerkrachten kinderen missen in de klas die niet ziek gemeld zijn zal er telefonisch contact met u worden opgenomen. Zo zorgen we ervoor dat uw zoon of dochter niet ongemerkt afwezig kan zijn terwijl u als ouder verwacht dat uw kind op school is.

Het informatiebulletin blijft daarnaast een heel belangrijk communicatiemiddel. Daarin is ruimte voor achtergrondinformatie, langere berichten, algemene schoolzaken en de kalender, zodat u ruim op tijd op de hoogte bent van bijzondere data. Wij vragen u daarom het informatiebulletin steeds goed te blijven lezen. Dit ontvangt u via de mail zoals u van ons gewend bent en is ook te vinden op de website.

Gesprekplanner
Een onderdeel van Parro is het plannen van de 10-minutengesprekken. Leerkrachten zetten de uitnodiging uit om de gesprekken in te plannen. Ouders met meerdere kinderen krijgen de mogelijkheid om 1 dag eerder te plannen, zodat ze meer kans hebben om de gesprekken aansluitend te plannen. (houd steeds tien minuten of een kwartier aan tussen het eind van het ene, en het begin van het volgende gesprek). Er kan één gesprek per kind gepland worden. Na een paar dagen sluit de inschrijving en zal de leerkracht de overige gesprekken inplannen. De leerkracht stuurt via Parro een bevestiging dat de tijden vast staan. In het nieuwsbulletin en op de jaarplanning ziet u ruim van tevoren welke avonden er voor de gesprekken zijn vastgesteld. Daarin melden we ook wanneer de mogelijkheid van plannen open komt te staan.

Een paar tips voor het gebruik van Parro
Parro is echt alleen bedoeld voor korte mededelingen. Als u iets over uw kind wilt bespreken, doe dit dan persoonlijk: pak de telefoon (na schooltijd) of maak een afspraak met de leerkracht voor een gesprekje.
We vinden het belangrijk dat communicatie tussen ouders en leerkrachten vlot verloopt, maar leerkrachten zijn natuurlijk niet 24/7 bereikbaar. Buiten hun werktijden om, kunnen zij Parro uitzetten. Verwacht daarom niet direct antwoord van een leerkracht. Overdag zijn de leerkrachten aan het werk met de kinderen, of in bespreking met collega’s of ouders. Parro is dan niet het aangewezen middel om contact te leggen. We hebben op school de afspraak dat leerkrachten op een vraag via Parro op hun werkdagen reageren binnen 48 uur. Bij bijzonderheden die de leerkracht echt snel moet weten is het daarom raadzaam om direct contact op te nemen met school, via de schooltelefoon of regelrecht met de leerkracht wanneer zijn of haar telefoonnummer in de schoolgids staat genoteerd.

Verschillende opties
U kunt zelf een gesprek starten met de leerkracht en de leerkracht kan u persoonlijk een berichtje sturen. U kunt dan antwoorden. De leerkracht kan ook een mededeling doen of een foto delen met alle ouders van de groep.

Privacy
Als ouder heeft u het recht om aan te geven of uw kind op de foto mag of niet en waar die foto’s geplaatst mogen worden. Bij het aanmelden van uw zoon of dochter voor het onderwijs op onze school heeft u daarvoor de mogelijkheid in de daarvoor bestemde toestemmingsverklaring. Deze informatie wordt door ons zorgvuldig bewaard en toegepast. Het is dus niet van toepassing om via Parro uw privacy-voorkeur aan te geven.

Starten met Parro
Download de app (Parro) op uw telefoon of tablet in de App-store of Playstore. Voor een computer, laptop of Windows-Phone; ga op internet naar: talk.parro.com.
Meld u aan met de code die u heeft ontvangen op uw mailadres. Via ‘profiel’ kunt u de app naar uw wensen instellen. Bij nieuwe acties (mededelingen) in Parro, ontvangt u een melding. Heeft u nog vragen, vraag dan of een andere ouder u misschien even kan helpen, of stel uw vraag op school aan de leerkracht. Op support.parro.com vindt u ook antwoord op vele vragen. We hopen dat u Parro als een prettig communicatiemiddel zult gaan of blijven ervaren.